Vilken betydelse har digital tillgänglighet för Investor Relations? Vilken betydelse har digital tillgänglighet för Investor Relations?

Alla har vi irriterats över oläslig text när vi har surfat runt på nätet. Och kontrastlös text är ett stort problem, inte bara för personer med synnedsättning. Med tillgänglighetsanpassade webbplatser kan vi se till att webben passar alla - och samtidigt bygga förtroende för ditt bolag. 

I och med en alltmer digitaliserad vardag blir tillgänglighetsfrågor allt viktigare. Digital tillgänglighet handlar om att säkerställa att det inte finns några hinder för att leverera en likvärdig användarupplevelse för alla, oavsett förmåga eller tillgång till teknik. Det finns nämligen många typer av funktionshinder som kan påverka en webbanvändare – visuella, auditiva, motoriska, kognitiva med mera. Det betyder att en förhållandevis stor del av dina egna besökare kan stöta på hinder när de besöker din webbplats. Om den inte är tillgänglighetsanpassad, det vill säga. 

Digital tillgänglighet påverkar förtroendet för ditt bolag

Din IR-webbplats är den mest pålitliga källan om ditt bolag för dina investerare. Deras upplevelse av din IR-webb är därför avgörande för er relation. Det är därmed ditt ansvar som företag att se till att upplevelsen är så bra och tillgänglig som möjligt för alla. Eftersom många människor idag berörs av tillgänglighet måste vi anta att en del av ditt företags intressenter också gör det. Det innebär att du också kan nå och tillgodose betydligt fler intressenters behov med en tillgänglighetsanpassad webbplats. 

Riktlinjer för tillgänglighet

Lyckligtvis ger webben oss stora möjligheter att erbjuda information utan att diskriminera. Detta förutsätter att webben utformas på rätt sätt. Genom att väva in tillgänglighet i framtagandet av din IR-webbplats skapar vi förutsättningar för att så många som möjligt kan använda din webbplats och ta del av informationen där. 

I grunden innebär detta att vi utgår från de grundläggande principerna i WCAG 2.0, vilket är en samling riktlinjer för att öka tillgängligheten på internet för användare med funktionshinder. 

WCAG 2.0

  • Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta. 
  • Hanterbar - Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara. 
  • Begriplig - Information och hantering av användargränssnitt måste vara begriplig. 
  • Robust - Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel. 

Det finns mängder av fördelar med en tillgänglig IR-webb. Fler kan ta till sig innehållet och hitta på webbplatsen. Detta gäller inte bara de med funktionshinder, utan alla dina besökare. 

Ett krav i framtiden?

För offentlig sektor finns redan krav på att efterfölja riktlinjerna ovan eftersom det är en del av arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter. Det är möjligt att liknande krav kommer att ställas även på privat sektor i framtiden. I USA, som ofta ses som en förebild i dessa frågor, finns redan sådana krav på företag.

Oavsett lagkrav bör privat sektor i Sverige koppla sitt tillgänglighetsarbete till sitt sociala ansvarstagande. Inte minst för att förebygga diskriminering, men också för att kunna nå alla sina intressenter. Förutom det uppenbara egenvärdet i nöjda besökare kan det underlätta ditt varumärkesbyggande med en tillgänglig webb. Tillgänglighetsanpassningar bör därför inte ses som en börda – i slutändan gynnas vi alla av en mer användarvänlig webb. 

På beQuoted arbetar vi aktivt med att införliva tillgänglighetstänk i samtliga aspekter av vårt arbete och arbetar ständigt med att övervaka och implementera dessa principer i alla våra projekt. 

Vill du ha en investerarvänlig webbplats? Vi hjälper dig att effektivt kommunicera med investerare för att bygga förtroende, stärka ditt varumärke och väcka intresse för din unika investeringsmöjlighet. Kontakta oss idag!

Kontakta oss för att komma igång

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur du kommer igång med tjänsterna, du kan också nå oss på 08-692 21 90.