Insights

VD har ordet – att säga rätt saker 

Finansiella rapporter är en grundläggande del i ett företags kommunikation med sina investerare, aktieägare och andra intressenter. En nyckelkomponent i dessa rapporter är VD-ordet - ett förtroendebyggande redskap där företagets VD delar sina insikter om det gångna perioden, reflekterar över möjligheter och utmaningar samt erbjuder en utsikt över bolagets väg framåt.  

Sammanfatta rapporten
VD-ordet inleds ofta med en sammanfattning av den finansiella rapporten. Detta avsnitt ger en översikt över företagets resultat under den senaste perioden, inklusive framsteg och milstolpar. En klar och koncis sammanfattning ger läsarna en snabb förståelse för företagets ekonomiska läge och framsteg. 

Annehems VD-ord ger värdefullt sammanhang till den finansiella rapporten och djup i väsentliga strategiska frågor 

Reflektera över den gångna perioden
Efter sammanfattningen följer ofta VD:ns reflektioner på den gångna perioden. Här kan VD:n diskutera de faktorer som har påverkat företagets utveckling, positiva eller negativa. Det är viktigt att vara ärlig och transparent om utmaningar. Att identifiera och erkänna problemen öppet skapar förtroende hos investerare och aktieägare. 

Framtidsutsikter - en försiktig balansakt
Ett VD-ord ska inte vara en prognos. Istället är det lämpligt att dela bredare insikter om de faktorer som kan påverka företagets resultat, såsom makroekonomiska trender, branschutmaningar och företagets egna strategier. Att betona flexibilitet och anpassningsförmåga inför framtiden visar att företaget är medvetet om osäkerheterna och är redo att hantera dem. 

En utmaning att hitta rätt tonalitet
En utmaning med att skriva VD-ord är att hitta rätt ord och tonalitet för att kommunicera företagets budskap på ett klart och övertygande sätt. Därför kan det ibland vara en god idé att använda externa resurser för att formulera budskapen på ett sätt som är både korrekt och tilltalande för investerare.  

Teqnions VD-ord förmedlar både bolagets syfte och VD:ns personliga röst 

Håll det personligt 
Att hålla VD-ordet personligt är en konstform och en utmaning. Som läsarare vill man kunna känna in VD:n och VD-ordet ska spegla dennes roll i bolaget. Det kräver att man borrar djupt in i sitt eget engagemang och passion för företaget, och samtidigt att man hittar de rätta orden för att uttrycka detta. Ibland kan det vara en tidskrävande process, och det är här hjälp från experter kan vara ovärderligt. Experter och rådgivare kan hjälpa till att polera råa tankar till smidiga och kraftfulla ord som talar direkt till de som läser. På så vis kan budskapet finjusteras, utan att den personliga rösten går förlorad. 

2023-10-23

Om beQuoted

Fler artiklar

Redo att lyfta din IR till nästa nivå?

Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.

beQuoted är din självklara partner inom Investor Relations och finansiell kommunikation. Vi ser till att du når ut, förstärker ditt varumärke, uppfyller reglerna och imponerar på investerarna.

Följ oss

LinkedIn

Adress

Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

[email protected]
+46 (0)8 692 21 90

© beQuoted 2023