"Rapporten är så mycket mer än siffror" "Rapporten är så mycket mer än siffror"

Några veckor in i årets fjärde kvartal är det fullt fokus på att färdigställa den finansiella rapporten för det gångna kvartalet. Många pusselbitar ska komma på plats för att resultatet ska bli tillfredsställande nog att lägga fram på styrelsens bord. 

Vid sidan av de formella kraven växer förväntningarna på den finansiella rapportens kommunikativa kraft från år till år.

"Alltför många bolag missar att den finansiella rapporten är ett viktigt kommunikationstillfälle och mycket mer än en sifferuppställning", säger Daniel Malmsäter, finansiell rådgivare och försäljningschef på beQuoted.

"Siffrorna är givetvis centrala men rapporten i dess helhet bör hänga ihop såväl redaktionellt som visuellt. Det kan handla om att ta fram och förvalta nyckeltal, hitta rätt ton i vd-ordet eller att arbeta med bildmaterial som speglar rörelsen på ett attraktivt och rättvist sätt", fortsätter han.

beQuoted har arbetat med finansiell kommunikation för börsnoterade bolag i mer än 20 år. Företaget levererar distributionslösningar, regulatoriskt anpassade hemsidor och rådgivning i kommunikationsfrågor.

Rådgivningsdelen omfattar allt från hela kommunikationsplaner till att arbeta med enskilda budskap, redaktionellt stöd och tekniska lösningar för att presentera slutprodukten så attraktivt som möjligt för investerarkollektivet.

"Genom att vända sig till beQuoted skaffar sig företagsledningen en extern kommunikationsavdelning med regulatorisk kompentens. Ledningen får, så att säga, ett bollplank som kan diskutera helheten och lösa upp flera knutar i kommunikationsarbetet samtidigt", fortsätter Daniel Malmsäter.

Utgångspunkt för bolag som anlitar beQuoteds rådgivare varierar. Vissa saknar erfarenhet av att kommunicera med marknaden, vissa söker stöttning under en begränsad period när de interna resurserna tryter.

"Den vanligast återkommande situationen är nog ändå att bolag önskar uppnå ett högre genomslag i marknaden. Kommunikationsarbetet ska upplevas som roligt och att ta in extern hjälp blir då ett sätt att få nya perspektiv med målsättningen att lyfta kvaliteten i sitt eget arbete", säger Daniel Malmsäter.

Vill du lyfta din finansiella kommunikation till nästa nivå? beQuoted är en hjälpande hand för bolag som vill ta sina kommunikativa resultat till nästa nivå. Med vårt team av rådgivare ser vi till att du känner dig som ett proffs på investor relations. Vi assisterar bolag med allt från rådgivning, webbplatser och distribution av nyheter.

Läs mer om beQuoted och vårt erbjudande här och boka gärna in ett möte för att vässa din finansiella rapport!

Kontakta oss för att komma igång

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur du kommer igång med tjänsterna, du kan också nå oss på 08-692 21 90.