Ny undersökning: Allt fler noterade bolag kommunicerar även på engelska Ny undersökning: Allt fler noterade bolag kommunicerar även på engelska

beQuoted har genomfört en undersökning med data hämtad från kommunikationsverktyget Arena. Ambitionen var att undersöka vilka språkval de börsnoterade bolagen gör när de sprider information. Resultatet visar att nästan en femtedel väljer att publicera både på engelska och svenska. Att det blir allt vanligare att företag publicerar nyheter på flera språk samtidigt är en uppåtgående trend. 

Med målsättningen att öka bolags börs- och kommunikationskompetens erbjuder beQuoted idag bland annat tjänster för att distribuera nyheter till investerare och ledande finansiella medier. Under fjolåret genomfördes en analys av data från Arena, beQuoteds plattform för publicering och distribution av pressmeddelanden och annan finansiell information. I analysen framgår tydligt att april var den månad då det publicerades flest pressmeddelanden via plattformen. Samtidigt noterades en 41-procentig ökning av antalet tvåspråkiga pressmeddelanden jämfört med samma period föregående år.

– De senaste åren har vi sett ett ökat intresse för svenska bolag bland utländska investerare. Som noterat bolag är det särskilt viktigt att kommunicera med alla sina intressenter – intressenter som inte nödvändigtvis talar svenska, säger Victor Nordquist, kommunikationsrådgivare på beQuoted. 

Trenden fortsätter 2023

Att antalet bolag som utöver att kommunicera på svenska väljer att göra det även på engelska är något som förväntas fortsätta att öka i popularitet även under det nya året. Totalt var det 16,5 procent av bolagen som distribuerade sin information på dubbla språk sett över hela 2022. Ett beslut som kan bero på flera anledningar, menar Victor Nordquist.

– Utöver att man når en bredare publik kan det även bidra till att öka företagets synlighet och räckvidd. Många internationella investerare och analytiker efterfrågar information om svenska bolag på engelska. Genom att tillhandahålla pressmeddelanden på både svenska och engelska kan företag säkerställa att alla dess intressenter har tillgång till viktig information och kan hålla sig uppdaterad om företagets aktiviteter och utveckling. Detta ökar företagets trovärdighet och bygger förtroende, säger Victor Nordquist innan han avslutar:
– I dagens globaliserade värld är det dessutom vanligt med svenska bolagsstyrelser där flera ledamöter inte talar svenska, vilket är ytterligare en anledning att kommunicera även på engelska. Sammanfattningsvis bidrar det till att öka företagets synlighet, trovärdighet och räckvidd, och i slutändan även till företagets framgång.

Vad säger regelverket?

Regler för vilket språk noterade bolag ska använda vid informationsgivning skiljer sig något mellan marknadsplatserna.

För bolag på Stockholmsbörsen är svenska obligatoriskt medan operatören Nasdaq tillåter bolagen på First North att välja ett huvudspråk som kan vara ett annat än svenska. För NGM-börsens listor gäller att informationsgivningen ska ske på svenska i de fall bolagets hemvist är i Sverige och för bolag noterade på Spotlight kan informationsgivning ske på svenska eller engelska. Oavsett tillämpligt regelverk ska bolag med hemvist i Sverige enligt svensk lag framställa årsredovisning och kallelse till årsstämma på svenska.

Kontakta oss för att komma igång

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur du kommer igång med tjänsterna, du kan också nå oss på 08-692 21 90.