Kallelse till bolagsstämma – vad du behöver veta Kallelse till bolagsstämma – vad du behöver veta

På bolagsstämman fattas beslut om företagets angelägenheter och framtid. Enligt lagstiftningen måste styrelsen kalla till bolagsstämma enligt vissa bestämmelser och procedurer. I denna artikel kommer vi att diskutera reglerna för kallelse till bolagsstämma, inklusive när och hur styrelsen ska kalla till bolagsstämma samt vad som ska ingå i kallelsen.

När ska styrelsen kalla till bolagsstämma?

Det finns olika regler för när styrelsen ska kalla till bolagsstämma, beroende på vilken typ av bolagsstämma som ska hållas. För en årsstämma måste styrelsen kalla aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. För en fortsatt bolagsstämma behöver styrelsen inte kalla aktieägarna om den ska hållas inom fyra veckor efter årsstämman, men om den hålls senare än fyra veckor måste kallelsen skickas ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. För en extra bolagsstämma där aktieägarna ska rösta om ändringar i bolagsordningen måste styrelsen kalla aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, medan för andra frågor än bolagsordningsändringar ska kallelsen skickas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Hur ska styrelsen kalla till bolagsstämma?

Enligt lagen ska styrelsen alltid kalla till bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen. För privata aktiebolag är reglerna enkla: om stämman ska vara tidigare eller senare än vad som står i bolagsordningen eller om det finns specifika ärenden som ska tas upp, måste kallelsen skickas ut med post. För publika aktiebolag utanför reglerad marknad ska kallelsen alltid publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och minst en rikstäckande dagstidning. Följande dagstidningar räknas som rikstäckande: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri. Dessutom måste kallelsen skickas ut med post om några specifika ärenden ska tas upp. För publika aktiebolag på reglerad marknad är reglerna ännu striktare och kallelsen ska publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, på företagets webbplats och i minst en rikstäckande dagstidning. Det är viktigt att kallelsen innehåller all relevant information om tid och plats för stämman samt information om aktieägarnas rätt att delta på stämman. Om det finns specifika ärenden som ska tas upp på stämman, måste dessa också specificeras i kallelsen.

Innehållet i kallelsen

En kallelse till en bolagsstämma måste innehålla viss information enligt lagen, oavsett vilken typ av stämma det gäller. Detta inkluderar tid och plats för stämman, förslag på dagordning, huvudsakligt innehåll i varje förslag och information om aktieägarnas rätt att delta på stämman. Det kan också finnas ytterligare krav beroende på vilka frågor som ska tas upp på stämman.

Bolagsverket kan ge ytterligare råd och information om reglerna kring kallelse till bolagsstämma.

Vill du veta mer om reglerna kring kallelser till bolagsstämmor? Hör av dig så berättar vi mer. 

Kontakta oss för att komma igång

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur du kommer igång med tjänsterna, du kan också nå oss på 08-692 21 90.