ESMA pekar ut årets prioriteringar för tillsyn över finansiell rapportering – vad betyder det för mitt bolag? ESMA pekar ut årets prioriteringar för tillsyn över finansiell rapportering – vad betyder det för mitt bolag?

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har publicerat ett uttalande med vilka områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheter i EU ska granska börsföretagens finansiella rapportering för räkenskapsåret 2022.

Årets prioriteringar präglas främst av följderna av Rysslands invasion av Ukraina, det makroekonomiska läget i världen samt klimatrelaterade frågor i finansiell och icke-finansiell information.

Prioriteringar anges även för finansiell rapportering, där ESMA bland annat påminner om tillämpningen av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet  – på engelska European Single Electronic Format, förkortat ESEF.

Vad är ESEF?

EU beslutade häromåret att införa en teknisk standard för digital inrapportering av årsredovisningar, ESEF, som gäller för alla bolag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU.

Syftet med det nya ESEF-formatet är att ett enhetligt format för finansiell rapportering ska underlätta för bolag att rapportera och samtidigt göra det enklare för investerare och andra intressenter att kunna hitta, analysera och jämföra finansiell information.

Vad innebär ESEF för mitt bolag?

Från och med 1 januari 2022 tar Finansinspektionen enbart emot års- och koncernredovisningar i ESEF-formatet. Detta innebär för dig och ditt bolag* att:

  • Rapporter ska upprättas i XHTML-format.
  • Rapporter som upprättas enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp med XBRL-taggar enligt specifika klassifikationer.
  • XBRL-märkning ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL.

*kravet gäller Nasdaq Main Market eller NGM Equity (inte Nordic SME, Spotlight eller First North Growth Market)

Det nya formatet kan kännas svårt och komplicerat. beQuoted gör det enkelt för dig och erbjuder trygghet med smidig implementering av ESEF-rapporter på din webbplats.

Vi följer löpande utvecklingen kring ESEF, för dialog med både bolag och myndigheter och säkerställer att våra system har stöd för ESEF och andra relevanta format.

Tveka inte att kontakta oss på beQuoted om du har frågor eller funderingar kring ESEF.

Kontakta oss för att komma igång

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur du kommer igång med tjänsterna, du kan också nå oss på 08-692 21 90.