Bli mer attraktiv som investering - 6 tips för att lyfta din IR-webb Bli mer attraktiv som investering - 6 tips för att lyfta din IR-webb

Att vara börsnoterad för med sig en mängd utmaningar, bland annat i form av regulatoriska krav och behovet av att möta aktieägares och omvärldens förväntningar. Flera av dessa utmaningar samlas på ett och samma ställe, företagets IR-webbplats.

IR, Investor Relations, handlar om att bygga långsiktigt förtroende för ditt företag med korrekt, transparent och relevant information till investerare. IR-webben är den plats där det börsnoterade bolaget delar med sig av sin egen berättelse, sprider nödvändig finansiell data och kommunicerar med såväl existerande som blivande investerare. 

Här är några tips för att lyfta ditt företag i investerares ögon: 

Belys fördelarna av att investera i ditt bolag 

Inkludera en sektion, gärna på landningssidan, där du kortfattat beskriver varför man bör investera i ditt företag. Gör det enkelt för läsaren att förstå ditt företag. Vad skiljer ditt bolag från dina peers, det vill säga jämförbara bolag som en investerare kan tänkas välja mellan? Vad är fördelarna med ditt företag? Varför är det bättre att investera i ditt bolag? Detta är frågor som investerare förväntar sig att du ska besvara.

Bryt gärna ned den viktigaste informationen i en punktlista. Känner du dig extra kreativ kan du “krydda” med pedagogiska datavisualiseringar. Detta är små detaljer som gör stor skillnad 

Betona din potential 

Investerare vill veta vad de kan förvänta sig av ditt företag i framtiden. Rikta särskild uppmärksamhet på verksamhetsområden med spännande möjligheter och tillväxtpotential. Sätt upp en lista och följ sedan upp denna med framtida milstolpar allteftersom dina projekt framskrider och företaget utvecklas. Det är viktigt att detta inte blir till en prognos utan att det snarare förklarar bolagets möjligheter. 

Var lättillgänglig 

Varje enskild sida på din webbplats tjänar ett syfte, oavsett om det handlar om att informera läsaren eller attrahera investeraren. Var noga med att varje sida på din webbplats har ett lättanvänt kontaktformulär eller lättillgängliga kontaktuppgifter. Se helt enkelt till att besökare kan kontakta dig utan svårigheter.  

Håll intresset vid liv 

Hur ser du till att upprätthålla kontakten med investerare så att de fortsätter att lyssna på ditt budskap? E-postutskick och nyhetsbrev är en möjlighet. Uppmuntra investerare att registrera sig på regelbundna nyheter och uppdateringar från ditt företag. Du kan exempelvis skicka ut investerarbrev mellan rapporterna och erbjuda automatiska uppdateringar via e-post när pressmeddelanden eller annan finansiell information släpps.

Du kan även använda dig av sociala medier, som Linkedin, för att hålla intresset vid liv. Se till att dina sociala kanaler enkelt nås från din hemsida. Vissa väljer att integrera sociala flöden direkt på webbplatsen. Att bygga upp adresslistor över de som är intresserade av bolaget är också oerhört värdefullt. Det kan både spara kostnader och ge en väldigt stark kommunikation med rätt personer från start. Se till att göra det roligt att följa ditt bolag! 

Tänk mobilt 

Idag använder de flesta mobilen för att surfa. Dessutom ofta på språng. Det betyder att fler och fler investerare nås av IR-relaterat innehåll på sina telefoner. Kolla för att se hur din webbplats ser ut på en smartphone eller surfplatta. Måste du zooma för att klicka på knappar? Är det svårt att skriva in information i ett formulär? Är det besvärligt att navigera mellan olika sidor?

En icke-mobiloptimerad webbplats gör att besökare tappar intresset. Om investerare inte kan ladda ned en rapport eller se den ordentligt på sina mobila enheter kan du ha stora problem. Webbplatsen ska anpassas efter läsarens önskemål och hur just de vill ta del av bolagets information. Det ska vara enkelt och kul! 

Mät, analysera och optimera 

Mät din webbplatsdata med analysverktyg som Google Analytics för att få bättre insikter och försteålse om dina webbplatsebesökares beteenden, till exempel var på webbplatsen dina besökare tillbringar mest tid eller var dina besökare kommer ifrån. Utan verktyg som Google Analytics kommer du inte att vara medveten om användarmönster och missar därmed potentiella ändringar som kan göra din webbplats ännu bättre. Här kan du lära dig massor om vad läsaren/bolagets intressenter verkligen är intresserade av. Då går det att bygga ut och lyfta dessa delar än mer. 

IR-webben är en av de bästa möjligheterna för att säkerställa att dina aktieägare är nöjda och för att förvandla nyfikna besökare till faktiska investerare. Dessutom skapar du förtroende för ditt varumärke. Se till att satsa på den! 

 

beQuoted erbjuder tjänster för börsnoterade bolag, bland annat distribution av nyheter, skötsel av webbplatser och rådgivning inom finansiell kommunikation. Målgruppen är bolag som vill kommunicera med investerare och journalister på ett resultatinriktat och effektivt sätt.

 
 

Kontakta oss för att komma igång

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur du kommer igång med tjänsterna, du kan också nå oss på 08-692 21 90.