beQuoted och Alpcot inleder samarbete beQuoted och Alpcot inleder samarbete

beQuoted och Alpcot är viktiga delar i det ekosystem för små och medelstora företag som håller på att byggas upp gemensamt. Båda parter har en samsyn på kapitalanskaffning, finansiell kommunikation och handel i onoterade bolag.

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Idag är Alpcot en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi. Samarbetet innebär bland annat att beQuoted blir anknutet ombud till Alpcot.

”beQuoted ser stor potential i Alpcots digitala plattform. Det blir ett positivt utbyte för båda parter och det finns stora möjligheter att utvecklas gemensamt. Bland annat gör vi det enklare för Alpcots 20 000 aktiva kunder att ta del av beQuoteds utbud. Samarbetet är ett led i vårt arbete att vässa vårt digitala nav för att ge fler fördelar till våra kunder”, säger Thomas Lindgren, VD beQuoted AB.

”OTC-listan gör beQuoted unika”, säger Björn Bringes, VD Alpcot AB. OTC-listan, som innehåller värdepapper som inte handlas i börsens handelssystem, har funnits sedan 90-talet. ”beQuoted är en intressant samarbetspartner för Alpcot och öppnar intressanta möjligheter när vi startar Corporate Finance senare i vår. beQuoted har en viktig roll att fylla för att organisera den inofficiella handeln som en service till investerare och sparare”, säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.

Om OTC-listan

OTC-listan är en marknadsplats för inofficiell handel i aktier och andra värdepapper som inte handlas i börsens handelssystem. Handeln organiseras som en service till aktieägare, bolag och banker. OTC-listan ger aktieägare likviditet i sina onoterade innehav samtidigt som bolagen får ökad synlighet. Samtliga svenska storbanker erbjuder handel på OTC-listan.

Kontakta oss för att komma igång

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur du kommer igång med tjänsterna, du kan också nå oss på 08-692 21 90.