AAC Clyde Space Webbaserad årsredovisning

Med en webbaserad årsredovisning kan AAC Clyde Space erbjuda investerare och andra intressenter en heltäckande och lättnavigerad översikt över bolagets verksamhet.

Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden: Space Data as a Service (leverans av data från rymden direkt till kunder), Rymdprogram (nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdprogram), Rymdprodukter och komponenter (ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer).

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden. Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

beQuoted har sedan tidigare utvecklat bolagets IR-webb och ansvarar idag för skötseln av denna, samt sköter bolagets utskick av pressmeddelanden och finansiell information. 

Skapa intresse med en webbaserad årsredovisning

AAC Clyde Space ville undersöka möjligheten att skapa en webbaserad sammanfattning av sin årsrapport. Företaget önskade en intresseväckande men enkel metod för att presentera sin årsredovisning i ett digitalt format online för investerare och andra intressenter. För att lösa detta behov utvecklades en mikrosajt - en helt integrerad del av företagets befintliga IR-webb. Bladonmore har stått för formgivning och innehåll, medan beQuoted ombesörjt utveckling och implementering.

Ett effektivt verktyg för att nå ut med ditt budskap

Årsredovisningen är enkel att navigera och uppmuntrar till interaktivitet, exempelvis med inslag av video, nedladdningsbara filer och finansiella tabeller.

Den kan skummas igenom snabbt eller studeras mer på djupet; oavsett vilket så kommer besökaren ta del av bolagets viktigaste budskap. En webbaserad årsredovisning är ett intresseskapande kommunikationsmedel som gör det lättare att sprida budskap om bolagets framgångar.

Tydlig, snabb och rak på sak

För ett börsbolag är årsredovisningen den absolut viktigaste punkten under kommunikationsåret. Den finansiella informationen ska vara tydlig, snabb och rakt på sak. En investerare vill kunna se det väsentliga och sedan agera snabbt på denna information. Den webbaserade årsredovisningen är lätt att hitta i.

Material som går att återanvända

Eftersom mikrosajten är byggde i ett kraftfullt innehållshanteringssystem (CMS) är det lätt att göra ändringar, exempelvis i video och bilder, om så skulle önskas. Den webbaserade årsredovisningens olika delar och element, som visualiserad data, kan även återanvändas på andra ställen på bolagets IR-webbplats.

Når ut till fler

En webbaserad årsredovisning underlättar spridning. Det sökmotorvänliga formatet möjliggör även bättre sökmotorindexering och högre SEO-ranking. Därmed är det större chans att årsredovisningen läses av fler - och framför allt av rätt personer. Med analysverktyg som Google Analytics kan man ta del av statistik för att lära känna vilka som läser och delar årsredovisningen.

Ökad tillgänglighet - möter läsarna där de är

De flesta idag surfar från sina mobiler. En webbaserad årsredovisning motsvarar deras förväntningar på tillgängligt innehåll. Till skillnad från en traditionell PDF är en webbaserad årsredovisning lätt att läsa och navigera i alla sorters enheter - den är responsiv och anpassar sig automatiskt efter olika skärmstorlekar. 

Se resultatet på:

investor.aac-clyde.space

Är ditt bolag intresserat av en webbaserad årsredovisning?


Vill du sätta mottagaren i fokus och göra det lätt för dem att förstå ditt företag?
Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakta ossarrow_forward

Kontakta oss för att komma igång

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur du kommer igång med tjänsterna, du kan också nå oss på 08-692 21 90.